contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

T   036 540 50 89
F   036 540 51 36
M   06 5164 1564

  info@kastwerk.nl
www.kastwerk.nl

voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Leden van de Sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d. 4 september 2018 onder nr. 39/2018. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar van voornoemde voorwaarden toe.

Toelichting Algemene Verkoopvoorwaarden Interieurbouw 2018
Leveringsvoorwaarden CBM